top of page
  • Writer's pictureAdmin

Ako bude prebiehať a ako dlho bude trvať postupné uvoľňovanie karantény

Updated: Apr 30, 2020

Rada ministrov schválila plán prechodu na novú normálnosť, novú realitu. Pedro Sánchez, prezident vlády, oznámil základy plánu na tlačovej konferencii.

Postupné uvoľňovanie vo fázach a bez uzavretých dátumov


Plán prechodu bol navrhnutý tak, aby vykonával postupné znižovanie úrovne postupného uvoľňovania (v štyroch fázach ), asymetrické (pri rôznych rýchlostiach v závislosti od územia) a koordinované (rovnaký postup pre celú krajinu, hoci každé miesto ho sleduje odlišným tempom). Predseda vysvetlil, že boli stanovené fázy, ktoré budú trvať minimálne dva týždne bez toho, aby sa na rozdiel od iných európskych krajín stanovili termíny, aby sa zabránilo úpravám vopred stanoveného kalendára, ak by sa fázy predĺžili alebo v prípade potreby dokonca ustúpili. Štyri fázy postupného uvoľňovania Sánchez načrtol štyri fázy, ktoré tvoria plán prechodu. Podrobnosti o každej etape sa zverejnia, keď ministerstvo zdravotníctva vydá špecifické objednávky pre každú oblasť. Fáza 0: Príprava

V tejto prvej fáze sa provincie pripravia na prijatie ďalších krokov stanovených v programe. Začne sa budúci pondelok, 4. mája, s výnimkou niektorých Baleárskych a Kanárskych ostrovov, ktoré sa začnú priamo od fázy 1.

Táto fáza zahŕňa niektoré opatrenia na zmiernenia , ktoré sa už začali alebo ohlásili, ako napr. detské prechádzky (od 26. apríla) a jednotlivé športy (od 2. mája) 1km počas 1 hodiny; a nové, ako napríklad otvorenie priestorov na základe dopredu zapýtanej objednávky, ako napríklad nákup potravín a na domov v reštauráciách take away (v priestoroch sa nekonzumuje).

Môže cvičiť a robiť prechádzky s ľuďmi od 2. mája. s ktorými žijete .„Čo nemôžeme urobiť, je ísť a stretnúť sa, aby sme sa porozprávali s ľuďmi, ktorých sme nevideli týždne.“

Tu vzdialenosť medzi bežcami musí byť najmenej 4 metre nakoľko častice potu pri behu majú väčší dosah.


DOSPELÍ :

Šport 6-10H a 20 -23H vzdialenosť po meste - município 1x denne počas 1hodiny

Prechádzka 6-10H a 20 -23H vzdialenosť 1km 1x denne počas 1hodiny


DETI DO 14 ROKOV:

Prechádzky 12-19H vzdialenosť 1km 1x denne počas 1hodiny


STARŠI 70 ROKOV:

Prechádzky 10-12H a 19H - 20H vzdialenosť 1km 1x denne počas 1hodiny

Vždy nosiť pri sebe dokument o vašom trvalom bydlisku.Fáza 1: Počiatočná

Ďalším krokom bude čiastočné obnovenie niektorých hospodárskych a sociálnych aktivít.

Otvorí sa malý obchod. Veľké obchody, ako sú nákupné strediská, budú musieť čakať. Terasy barov a reštaurácií budú fungovať na 30% ich celkovej kapacity. Hotely opäť privítajú klientov, ale spoločné priestory zostanú zatvorené. Na bohoslužbách, ako sú kostoly a chrámy, sa bude konať s tretinou ich kapacity. Znovu sa otvoria školiace strediská pre profesionálnych športovcov. Pre tých, ktorí majú viac ako 65 rokov, čo je skupina, ktorá je najviac ohrozená programom Covid-19, budú stanovené preferenčné hodiny.

Fáza 2: Stred

Bary a reštaurácie otvoria svoje vnútorné jedálne s tretinou svojej kapacity. Kiná, divadlá, výstavy, sály, pamiatky a konferenčné miestnosti s rozlohou viac ako 70 metrov štvorcových budú fungovať na tretine svojej kapacity. Predstavenia : môžu zabrať kapacitu najviac 50 osôb v interiéri a 400 vonku, pokiaľ zostanú v sede. Miesta bohoslužby rozšíria svoju kapacitu na 50%. Vysoko výkonné športové a stredné strediská budú opäť fungovať. Školský rok sa začne v septembri. Niektoré školy budú aktívne v určitých záležitostiach, napríklad pri prijímacích skúškach na vysoké školy


Fáza 3: Pred novou normalitou

Všeobecná mobilita sa bude uskutočňovať za flexibilnejších podmienok. Obchod sa otvorí na 50% svojej kapacity. Reštaurácie uvoľnia svoje opatrenia, ale zachovajú oddelenie medzi svojimi zákazníkmi.To sú všetky miesta, na ktorých môžete ísť, v závislosti od toho, kde žijete


Používajte nástroj vytvorený Geografickým národným ústavom

Po povolení na prechádzky pridelené deťom mladším ako 14 rokov 26. apríla vznikli pochybnosti o tom, do akej vzdialenosti môže ísť každý občan na základe jeho adresy. Podmienky stanovené vládou obmedzujú prechádzky po jednej hodine v okruhu jedného kilometra okolo domu. Od tejto soboty 2. mája bude sa okrem toho dovolené športovať, takže je dôležité vedieť, ako definovať vzdialenosť, ktorá zodpovedá každej z nich. Národný geografický inštitút na tento účel vytvoril nástroj, ktorý umožňuje zobrazenie oblasti zodpovedajúcej jednému kilometru vzhľadom na danú adresu na mape. Ak ju chcete použiť, musíte kliknúť na tento odkaz, priblížiť mapu na tvoje mesto a uviesť adresu. Okolo tohto bodu sa automaticky objaví modrý kruh. Všetky ulice a priestory v tomto obvode budú tie, ktoré spĺňajú vzdialenosť, ktorú vláda schválila a sa môže kráčať s maloletými.


Aké budú časové rozmedzia medzi fázami?


Minimálne trvanie každej fázy bude dva týždne, pretože toto je priemerná inkubačná doba pre koronavírus. Fázy by sa však mohli predĺžiť alebo dokonca ustúpiť, ak si to vyžaduje osobitný vývoj každej provincie. Fáza nula začne v pondelok 4. mája a provincie, ktoré spĺňajú požiadavky, sa presunú do fázy v pondelok 11. mája. Niektoré ostrovy a provincie začnú fázu 1 priamo budúci pondelok. Ministerstvo zdravotníctva rozhodne, ktoré územia postupujú do nasledujúcich fáz. Podľa vládnych výpočtov bude postupné uvoľňovanie trvať minimálne šesť týždňov a maximálne osem. Celá krajina by mala dosiahnuť novú normalitu koncom júna, ak bude epidémia pod kontrolou. Nová normalita charakterizovaná hygienickými opatreniami a sociálnou vzdialenosťou, bude obdobie, v ktorom budeme žiť, kým sa nenájde vakcína alebo účinná liečba Covid-19. Keďže tento proces je asymetrický (odlišný rytmus v každej provincii), dá sa povedať, že postupné uvoľňovanie karantény sa skončí úplne, keď posledné územie prejde treťou fázou a vstúpi do tejto novej normality.

Ako sa určí postup pandémie?


Vláda navrhla komplexný panel objektívnych ukazovateľov, ktorý bude slúžiť na určenie vývoja vírusu a následne postupného vývoja fáz plánu vo všetkých provinciách. Tieto ukazovatele budú „verejné a transparentné“, ako uviedol predseda.


Zohľadnia sa tieto ukazovatele: Strategické kapacity zdravotníckeho systému (primárna starostlivosť a nemocničná starostlivosť, v centre pozornosti aj na JIS). Diagnóza pandémie na každom území. Opatrenia kolektívnej ochrany. Mobilita a socioekonomické údaje pre každú oblasť.


Sledujte naše živé vysielanie s hosťami na Instagrame @milujembarcelonu každú stredu a nedeľu o 18h alebo reprízu na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou