top of page
  • Writer's pictureAdmin

Bezpečnostné opatrenia COVID v Španielsku

Updated: May 15, 2021

Španielska vláda plánuje stav pohotovosti , ktorý potrvá niekoľko týždňov. V tomto nedeľnom dekréte možno stav pohotovosti stanoviť iba na 15 dní, pretože to naznačuje článok 116 ústavy, Vláda však už v texte objasní svoj zámer predĺžiť ho na dlhší čas, pravdepodobne väčší ako 15 dní a prezident Sanchez dúfa, že bude mať dostatočnú podporu pre toto podstatné rozšírenie a dá o ňom hlasovať iba raz, a nie každé dva týždne, ako v apríli a máji, keď čelil parlamentnému peklu.Päť komunít, ktoré riadi Ľudová strana, sa doteraz bránilo výslovne podporovať stav pohotovosti. Dvaja socialisti (Aragónsko a Kanárske ostrovy) o to nepožiadali, ale podporujú ich. Zvyšných 10 (Baskicko, Astúria, Extremadura, La Rioja, Katalánsko, Navarra, Kantábria, Valencia, Kastília-La Mancha a Baleárske ostrovy) o to požiadali písomne ​​od piatku do soboty. V prípade Melilly existujú socialistické, regionálne, nacionalistické a občianske vlády, ktoré tiež oficiálne požiadali toto ústavné pravidlo o obmedzení práv a zastaviť vírusu.Rada ministrov túto nedeľu bude musieť presne definovať, aké opatrenia prijíma. Pretože samotný stav pohotovosti je nástrojom, ktorý vás oprávňuje konať, ale nijako zvlášť nehovorí ako. Neznamená to domáce väzenie- lockdown, ako sa to stalo v marci. A v skutočnosti sa tomu chcú vyhnúť ústredné vlády aj regionálne vlády s prechodnými obmedzeniami. Minister zdravotníctva Salvador Illa už niekoľko dní trvá na tom, že ide o najlepší mechanizmus na prijatie opatrenia, na ktorom sa zhodla väčšina komunít: zákaz vychádzania, ktorý by zabránil nákaze v nočnom živote, jedno zo zameraní to sa trápi najviac.


Tak poďme sa pozrieť, aké rozdiely sú medzi rôznymi stavmi:


ESTADO DE ALARMA - Stav pohotovosti


Stav pohotovosti je najmiernejším zo všetkých stavov a predpokladá sa v situáciách sanitárnych kríz, veľkých katastrof alebo závažných zastavení verejných služieb. V tomto poslednom zmysle sa používalo už v roku 2010, keď vláda Josého Luisa Rodrígueza Zapatera uzavrela španielsku leteckú dopravu v dôsledku štrajku riadiacich pracovníkov. Za tejto situácie môže vláda vďaka organickému zákonu 4/81 obmedziť premávku alebo pohyb vozidiel alebo osôb na určitých miestach, ako aj v určených hodinách. Okrem toho tiež umožňuje výkonnej moci dočasne zabaviť tovar alebo okrem iného obsadiť priemyselné odvetvia.


ESTADO DE EXCEPCIÓN - Výnimočný stav


Tento druhý výnimočný stupeň zodpovedá najsilnejším a najťažším, ku ktorým sa môže civilná moc uchýliť. Výnimka sa predpokladá za okolností, za ktorých výkonná moc nevidí schopnosť zabezpečiť a udržiavať poriadok a verejné služby, ako aj správne fungovanie demokratických inštitúcií. Na rozdiel od stavu pohotovosti sa táto situácia nemôže uplatniť dlhšie ako 30 dní, pretože by mohla porušiť niektoré základné práva. Z tohto dôvodu musí mať vyhláška výnimočného stavu predchádzajúci súhlas snemovne poslancov.CUARENTENA - Karanténa/ lockdown


Karanténa je hlavným opatrením a najviac sa týka občanov. Podľa Kráľovskej akadémie španielskeho jazyka (RAE) je karanténa izolácia ľudí alebo zvierat na nešpecifické časové obdobie ako metóda na zabránenie alebo obmedzenie rizika šírenia choroby. Je to termín, ktorý je starý tisíce rokov a používal sa v iných pandémiách, ako napríklad v Čiernej smrti ( Peste negra). V tomto prípade je to však spojené aj s ľuďmi, ktorí napriek zdraviu zostávajú doma, aby sa vyhli nákaze. Vláda to označila ako povinnú sociálnu izoláciu.


ESTADO DE EMERGENCIA - Stav núdze


Podľa stavu núdze je to ústredná vláda, ktorá má úplné právomoci nad celým územím. Alebo čo je to isté, vláda stanovuje usmernenia, ktoré sa musia dodržiavať. V prípade, že občania nedodržia tieto normy, môže do poriadku zasiahnuť polícia aj ozbrojené sily.


TOQUE DE QUEDA - Zákaz vychádzania


Je to ďalšie opatrenie staré niekoľko storočí. Myšlienka tohto pravidla je taká, že občania nemôžu byť po určitej hodine mimo svojich domovov. Vláda pri tejto príležitosti nariadila, že zákaz vychádzania bude v celej krajine od 18:00 do 5:00. Pracovníci, ktorí vykonávajú prácu označenú ako nevyhnutné, sú oslobodení od tohto nariadenia.


ALERTA MAXIMA - Maximálna pohotovosť


Tento stav nemá časové obmedzenie a je to plán prevencie a ochrany, ktorý sa napríklad použil v Španielsku ako ochrana proti terorizmu. Máxima alerta sa použila po atentáte v Barcelone v roku 2017 keď príslušníci polície a civilnej stráže zmobilizovali bezpečnostné sily a orgány na ochranu miest s vysokou koncentráciou ľudí, ako aj ciele stratégie pre normálne fungovanie krajiny. Tu patria monumenty, ktoré majú tendenciu zaznamenať obrovský príliv ľudí, veľké obchodné priestory, dopravná infraštruktúra, športové podujatia,


SACRIFICIO CIUDADANO - Občianske obetovanie


Je to jedno z najmiernejších stavov, ale vyžaduje spoluprácu a disciplínu občanov. Ak sa vyhlási stav občianskeho obetovania , štát prosí občanov aby výnimočne spravili niečo ako napríklad nevychádzať z domu ak to nie je nutné , alebo keď štát požiada občanov aby cez víkend používali čo najmenej autá, aby sa zredukovala kontaminácia. V tomto stave ale vždy záleží od občanov. čo s bude diať.MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Pre viac informácií sledujte nás na Instagrame @milujembarcelonu alebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou

590 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page