top of page
  • Writer's pictureAdmin

JAZYKOVÉ OKIENKO: En el quinto pino

Zdá sa, že pôvod tejto populárneho výrazu je v starom meste Madridu z 18. storočia.Idiómy sú príkladom bohatosti španielčiny. Sú to veľmi opakujúce sa výrazy v neformálnom rozhovore a ktorých význam nie je odvodený zo slov, ktoré ich tvoria. Katalóg tejto frazeológie je rozsiahly a na vyjadrenie rovnakej myšlienky je na výber viacero možností. Ako príklad, tieto výrazy: ak chcete povedať, že niečo alebo niekto je na veľmi vzdialenom mieste, môžeme sa rozhodnúť pre frázy ako „kde Kristus stratil klobúk“ alebo zapaľovač, "donde Cristo perdió el gorro" o "el mechero“, en la Conchinchina „na koniec sveta“ alebo priamo "a tomar por culo" „ísť do riti“. Niečím menej vulgárnym a častejšie používaným je „el quinto pino“.


Slovník Kráľovskej španielskej akadémie (RAE) definuje „quinto pino“ ako „veľmi vzdialené miesto“. Hoci by sa mohlo zdať, že el quinto pino je nejaký strom nachádzajúci sa vo vzdialenom prostredí, pravdou je, že strom má (alebo mal) presnú polohu.


Musíme sa vrátiť na začiatok 18. storočia a cestovať do starého mesta Madridu, aby sme našli pôvod "el quinto pino". Podľa legendy sa za vlády Felipe V. rozhodlo znovu osídliť Paseo de Recoletos piatimi košatými borovicami.Prvá z borovíc bola vysadená v časti najbližšie k mestu, vo výške Atocha, zatiaľ čo piata bola vysadená stromami v najvyššej časti promenády, kde sa dnes nachádza Nuevos Ministerios, na Paseo de la Castellana.


Táto piata borovica, ďaleko od očí ostatných, sa čoskoro stali spoločným bodom stretnutia milovníkov tej doby, miestom, kde dali vášni voľný priebeh. Postupom času prekročil "el quinto pino" hranice Madridu a dokonca aj Španielska a stali sa hovorovým výrazom v španielčine na označenie akéhokoľvek veľmi vzdialeného miesta. Môžete tiež poslať niečo do piatej borovice, napríklad loptu, ktorá skončí na tribúne po neúspešnej strele na bránu. Niet ani stopy po láskyplnej konotácii toho stromu.*


*Čo je to konotácia - slovo líška vyvoláva konotácie falošná, prefíkaná, ľstivá.


No v prípade borovice vo fráze "el quinto pino" no tiene žiadnu konotáciu.


MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:


Pre viac informácií sledujte nás na Instagrame @milujembarcelonu alebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou

Recent Posts

See All
bottom of page