top of page
  • Writer's pictureAdmin

Lockdown comarcal , čo to znamená?

Generalitat sa rozhodla znovu vyhlásiť regionálny lockdown v Katalánsku od piatku 9. apríla, aby zastavil šírenie covid, ktoré sa v posledných týždňoch zhoršilo v dôsledku rastu britského variantu. Lockdown comarcal by mal trvať do 19 apríla.Na tejto mape si môžete podrobne prezrieť hranice Barcelonès, regiónu, ktorý zahŕňa mestá Barcelona, ​​L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, ​​Santa Coloma de Gramenet a Sant Adrià de Besòs a cez ktoré môžu jeho obyvatelia voľne sa pohybovať.Catalunya urobí krok dozadu a vráti sa späť do regionálneho lockdownu. Preto nebude možné sa pohybovať po celom území, a to ani u rovnakej skupiny ( bubliny) obyvateľov, ako to bolo počas Veľkej noci.


Tot sú výnimky, ktoré vám umožnia opustiť región od 9. apríla a musia byť náležite odôvodnené:


1. Pomoc zdravotným a sociálnym strediskám, službám a zariadeniam.


2. Plnenie pracovných povinností, ktoré nemožno vykonať prostredníctvom práce na diaľku.


3. Účasť na univerzitách, vo výučbových a vzdelávacích centrách vrátane materských škôl.


4. Návrat na miesto obvyklého alebo rodinného pobytu z dôvodu oprávnenej potreby.


5. Pomoc a starostlivosť o staršie osoby, maloleté osoby, závislé osoby, osoby so zdravotným postihnutím alebo obzvlášť zraniteľné osoby.


6. Cesta k finančným a poisťovacím subjektom v prípade postupov, ktoré sa nedajú vykonať telematickými prostriedkami a na zásobovacích staniciach v susedných územiach.


7. Požadované alebo naliehavé kroky pred verejnými, súdnymi alebo notárskymi orgánmi, ktoré nemožno vykonať telematickými prostriedkami.


8. Obnovenie povolení a úradnej dokumentácie, ako aj iné administratívne postupy, ktoré nemožno odložiť a ktoré nemožno vykonať telematickými prostriedkami.


9. Absolvovanie skúšok alebo úradných testov, ktoré nemožno odložiť.


9. Výkon práva na demonštráciu a politická účasť.


10. Príčina vyššej moci alebo situácia v núdzi.


MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Španielsko bude vyžadovať PCR test na hranici

Nové dopravné opatrenia v Španielsku

Kde v Barcelone môžete podstúpiť test na COVID-19


Pre viac informácií sledujte nás na Instagrame @milujembarcelonualebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou

203 views0 comments
bottom of page