top of page
  • Writer's pictureAdmin

„Najčiernejšia“ minulosť de Las Tres Chimeneas

Tri komíny alebo Las Tres Chimeneas v Sant Adrià, boli postavené v 70. rokov minulého storočia v ústí rieky Besós, sú jednou neoddeliteľných súčastí pobrežnej „panorámy“ Barcelony,

Pre nás čo tu žijeme tieto 3 komíny predstavujú veľa Je to prvé, čo vidíte, keď prilietate do Barcelony. Nič iné vám nenapovie tak zreteľne, že už ste "doma" ako z diaľky týčiace sa " LAS TRES CHIMENEAS".Sú nezameniteľné zo vzduchu a viditeľné prakticky z akéhokoľvek vysokého bodu regiónu. Sú nostalgickou ikonou niekoľkých generácií a teraz čelia nádejnej transformácii na verejný priestor, ale skrývajú v sebe aj sériu čiernych a nejasných príbehov, ktoré sa sotva šuškajú.


Tepelná elektráreň, ktorá okrem symbolu, ktorým je aj dnes, sa nezaobišla bez kontroverzií. Znečistenie generované týmto betónovým gigantom sužovalo jeho susedov niekoľko desaťročí. Problém bol taký vážny, že viedla k vyhláseniu Sant Adrià za „kontaminovanú atmosférickú zónu“ v roku 1983.

Továreň“, ako ju nazývali mnohí susedia, dosahovala v tých časových termínoch neobvyklú výrobnú kapacitu, porovnateľnú s jadrovou elektrárňou. Priemyselný úspech s následnými vedľajšími škodami.V budove kotlov bolo šestnásť generátorov Delaunay-Belleville a mali štyri komíny vysoké 60 m na odvod dymu. Voda sa zbierala na kondenzáciu pomocou štyroch liatinových rúrok podopretých betónovým plotom, ktoré šli 150 m do mora.

Bola to konvenčná elektráreň s uhoľným cyklom. V 80. rokoch boli z ekonomických a environmentálnych dôvodov na spaľovanie zemného plynu okrem vykurovacieho oleja adaptované aj generátory skupín I a III. Skupina II nebola prispôsobená, ktorej činnosť bola zatiaľ vyhradená. vysoký dopyt po energii.


V roku 1980 existovali štúdie, ktoré hovorili o tom, že Besos je najznečistenejšia rieka v Európe spolu s ďalšou v Sovietskom zväze ( hádajte, ktorá to bola), extrému, ktorému sa dalo vyhnúť“,


Od roku 2000 došlo k niekoľkým epizódam znečistenia ovzdušia známeho ako „čierny dážď“ spôsobeného železitými časticami pochádzajúcimi zo spaľovania vykurovacieho oleja v skupine II.

Asi 200 susedov uvidelo, ako ich odevy, autá a nábytok úplne zaliaty čiernym prachom. Boli to častice železa a síry emitované komínmi tepelnej elektrárne Sant Adrià.


Odkladacia miesto Barcelony a Badalony

Sant Adrià bolo miestom, ktoré malo najväčší vplyv, pretože to bolo miesto, ktorá vzalo všetko, čo Barcelona a Badalona nechceli: značnú časť barranquismu (chudobné štvrte) z Barcelony, spaľovanie odpadu metropolitnej oblasti, najväčšia čistiareň v Európe ... Komíny vtedy vypustili 57 000 ton oxidu siričitého .


Výsledky prvých testov boli mrazivé. Dnes by to bolo niečo nemysliteľné. S týmito číslami bol spustený spis o vyhlásení miesta za kontaminovanú oblasť. „Údaje boli také ohromujúce, že Rada ministrov, ktorá schválila toto vyhlásenie, nemohla povedať nie“,


Pláž v Sant Adrià zatvorená kvôli riziku rakoviny ( 29/5/2021)


Alarm v Sant Adrià de Besòs v dôsledku kontaminácie zistenej na pláži Litoral, ktorá prinútila mestskú radu, aby ju predbežne zatvorila.

Štúdia povrchovej vrstvy piesku odhalila látky veľmi nebezpečné pre zdravie, medzi ktorými sú akumulácie olova a kobaltu nad referenčnými úrovňami. Tiež prekračuje limity pre arzén, nikel, molybdén, vanád a benzopyrén.Správa tiež varuje, že expozícia by mala predstavovať riziko sedem a pol dňa na pláži.

V skutočnosti Consorcid el Besòs už pripravil štúdie tohto druhu v rokoch 2018 a 2020 vzhľadom na to, že piesok môže obsahovať toxické látky, pretože po celé desaťročia bol pokrytý znečisťujúcimi továrňami, ako je stará tepelná elektráreň Endesa (slávne Tri komíny) . Po dvoch vyšetrovaniach sa zistilo, že neexistuje žiadne zdravotné riziko.

Pláž Sant Adrià je druhá na severe Barcelony, kam je prístup zakázaný kvôli kontaminovanej pôde. Kúsok odtiaľ je pláž La Mora v Badalone už pár rokov obklopená plotmi kvôli vysokej koncentrácii ťažkých kovov, ako je arzén, olovo a meď, ktoré vznikli v dôsledku opravy vyhodeného zberača. Doteraz nie je plán dekontaminovať pás.

Pláž Litoral de Sant Adrià de Besòs bude pre verejnosť opäť otvorená, v lepšom prípade až na jar 2022.


Ak vás táto téma zaujala odporúčam vám pozrieť dokumentárny film On/Off, ktorý hodnotí, ako emisie z výkonnej elektrárne viedli Sant Adrià k vyhláseniu za „zónu znečisteného ovzdušia“.


Zroje:

Ayuntamiento Sant Adriá


MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:


Pre viac informácií sledujte nás na Instagrame @milujembarcelonualebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou

bottom of page