top of page
  • Writer's pictureAdmin

Názvy mesiacov roku

Prečo sa mesiace volajú tak ako sa volajú.


Aby sme vyriešili túto záhadu musíme sa vrátiť do rímskych čias.

Kalendár, ktorý v dnešnej dobe používame má svoj zrod v Ríme.


MARTIUS Marec ( Marzo) bol mesiac keď začínalo dobré počasie, takže bol to čas keď vojaci sa mohli ľahšie presúvať a dobývať nové územia. Preto tento mesiac bol venovaný bohovi Marte, bohovi vojny.


Nasledujúci mesiac pomenovali APRILIS Apríl (Abril) pretože to bol mesiac keď všetko kvitlo (aprilis- abrir - la apertura) čiže otvorenia kvetov.


Nasledujúci mesiac pomenovali MAIUS Máj ( Mayo) podľa bohyne Maya rímska bohyňa plodnosti.


JUNIUS Jún (Junio) mesiac venovaný Juno bohyni domova a rodiny.


Piatym mesiacom bol QUINTILIS od slova quinto-piaty. Neskôr bol premenovaný na IULIUS (Julio) na počesť slávneho Julia Cézara.


August (Agosto) najprv nazývali Sextilis čiže šiesty mesiac. Ale rímsky senát zmenil meno na AUGUSTUM lebo ho chceli pomenovať po prvom rímskom vládcovi Augustovi.


Siedmy mesiac sa volal jednoducho SEPTEMBER čo v latinčine znamenal siedmy (Septiembre).


Nasledujúci mesiac taktiež nazývali jednoducho ôsmy mesiac . Po latinsky OCTOBER octavo mes (Octubre).


Deviaty mesiac nazývali noveno mes po latinsky čiže NOVEMBER (Noviembre)


DECEMBER (Diciembre) tiež pochádza z latinčiny a znamená décimo - desiaty mesiac.


Primitivny rímsky kalendár mal len 10 mesiacov. Preto september bol séptimo/ siedmy mesiac, október octavo/ ôsmy mesiac atď.


Takto fungoval kalendár až pokým kráľ Numa nepridal ďalšie 2 mesiace aby dal rovnováhu ročným obdobiam.

A dal im meno JANUARIUS a venoval ho bohovi začiatkov Jano a FEBRUARIUS venovaný bohovi Februs Boh očistenia a ktorý odpúšťal chyby urobené počas roku .Aby sa ukončilo nerovnomerné počítanie času Július César nastolil jednotný kalendár pre všetky románské územia v roku 46 pred Kristom.

Na základe egyptského kalendára nakázal rozdeliť rok na 365 dní.

Taktiež nakázal aby rok začal Januárom a Februárom namiesto Marca.


MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:Pre viac informácií sledujte nás na Instagrame @milujembarcelonu alebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou

189 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page