top of page
  • Writer's pictureAdmin

Podmienky vstupu do Španielska, Slovenska a Českej republiky

Pomaly sa znova otvárajú možnosti cestovania.

Krajiny EU rozmýšľajú o vakcínovom pase.

Ako sa teda bude teraz cestovať do Španielska a späť na Slovensko a do Českej republiky?


Do Španielska budete potrebovať:

Zdroj: MZV.SK

Aktualizované: 27/05/2021Podmienky vstupu

Pre vstup do krajiny je požadovaný PCR test (RT-PCR) alebo TMA test (Amplificación Mediada por Transcripción), resp. test založený na molekulárnej technike. Test nemôže byť starší viac ako 72 hodín od jeho absolvovania, potvrdenie sa predkladá v angličtine/španielčine/nemčine/francúzštine alebo v úradne vyhotovenom preklade do týchto jazykov; musí obsahovať meno, číslo dokladu, ktorým sa preukážete aj po príchode do Španielska, jasné označenie laboratória/zdravotníckej organizácie, ktorá test vykonala, údaje v súvislosti s laboratóriom, dátum testu, výsledok a pod. (podrobnosti o ďalších náležitostiach testu). Nedodržiavanie tejto povinnosti môže byť sankcionované vysokou pokutou.

Výnimky z povinnosti mať test pre osoby, ktoré sú už zaočkované oboma dávkami vakcíny schválenej v EÚ (EMA) sú avizované od 7. júna 2021. Podrobnosti zatiaľ španielske orgány nezverejnili.

Pre deti do 6 rokov sa test nevyžaduje.

Pri cestovaní turistov zo Slovenska na Kanárske ostrovy odporúčame byť v kontakte so svojím ubytovacím zariadením. Od 18. decembra 2020 musia mať aj tí, ktorí chcú vycestovať na Kanárske ostrovy v rámci inej časti Španielska (pevniny), test na COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie viac ako 72 hodín pred ich príchodom na ostrovy

Informácia o opatreniach na jednotlivých ostrovoch

Informácia o testoch pri vstupe z pevniny

Pri vstupe do Španielska letecky alebo po mori je rovnako vyžadovaný vyplnený sanitárny formulár - osobitne pre každú vstupujúcu osobu.

Formulár môžete vyplniť aj v bezplatnej aplikácii stiahnutej do mobilného telefónu - SpTH (SPAIN TRAVEL HEALTH). Formulár je v 4 jazykoch (po anglicky, nemecky, francúzsky a španielsky). Po zaslaní formulára získate tzv. zdravotný QR kód, ktorý budete spolu s testom prezentovať počas kontroly, aby ste mohli pokračovať v ceste.

Cestujúcim na letoch prichádzajúcich zo zahraničia merajú teplotu pomocou termovíznych kamier a vykonáva sa i vizuálna kontrola prichádzajúcich.

Jednotlivé autonómne oblasti môžu mať aj svoje vlastné regionálne opatrenia, môžu ich náhle zavádzať alebo rušiť, je preto vhodné overiť si aktuálnu situáciu v hoteli, na oficiálnej webovej stránke či u miestnych priamo v konkrétnej lokalite, kam cestujete.

Na celom území Španielska platí pre osoby nad 6 rokov povinnosť nosiť rúška všade - aj keď je zachovaná bezpečná vzdialenosť. Nedodržiavanie tejto povinnosti môže byť sankcionované. Rovnako sa pri vstupoch do interiéru vyžaduje použitie dezinfekcie.

V prípade, ak ste prekonali ochorenie COVID-19

Po prekonaní choroby je v prípade nevyhnutnosti možné cestovať do Španielska s pozitívnym PCR testom, pokiaľ vás Váš lekár považuje za vyliečeného. V takomto prípade však musíte predložiť tieto dokumenty:

  • PCR test uskutočnený 72 hodín pred príchodom

  • lekárska správa, z ktorej zrejmé, že ste prekonali SARS-CoV-2 a napriek vyliečeniu vykazujete pozitivitu. Táto správa musí byť napísaná v španielčine alebo po anglicky a musí obsahovať nasledujúcu vetu: V španielčine DON/DÑA ....... PUEDE VIAJAR EN AVION, AL NO SER CONTAGIOSO/A, A PESAR DE PRESENTAR UNA PCR POSITIVA DE COVID-19. Alebo po anglicky MR/MRS ....... CAN TRAVEL BY PLANE AS HE/SHE DOESN’T TRANSMIT COVID-19 IN SPITE OF HIS/HER POSITIVE PCR. Akceptovať sa bude aj potvrdenie po nemecky alebo francúzsky.

  • správu o pozitívnych IgG protilátkach v teste vykonanom v priebehu 15 dní pred príchodom (ide o vyšetrenie hladiny protilátok triedy IgG zamerané na potvrdenie prekonanej infekcie)

Pretože nie je možné vygenerovať QR kód bez negatívneho PCR, budete musieť vyplniť sanitárny formulár v papierovej podobe. V čase absolvovania zdravotnej kontroly pri príchode na letisku musíte priložiť tieto dokumenty namiesto negatívneho PCR testu.

Oficiálne (národné) webové stránky o COVID-19 v krajine

Podmienky vstupu a prijaté opatrenia na webovej stránke španielskeho ministerstva zdravotníctva

Informácie na webovej stránke španielskej vlády


Na oprávnených cestujúcich apelujeme, vzhľadom na epidemiologický vývoj v krajine, zaujímať sa o svoje poistenie do zahraničia, ak by bolo potrebné zotrvať v krajine v prípade náhlych zmien v karanténnych opatreniach dlhšie, ako bol predpoklad, a tiež v prípade náhlej hospitalizácie.

Je potrebné brať do úvahy uvedený fakt, že viaceré autonómne oblasti Španielska zaviedli aj svoje vlastné bezpečnostné obmedzenia v súvislosti so šírením COVID-19 a neustálym objavovaním nových lokálnych ohnísk, preto je vhodné si vopred zistiť jednotlivé detaily opatrení a riadiť sa nariadeniami a odporúčaniami príslušných autorít.


Pri návrate na Slovensko budete potrebovať:

Zdroj: UVZSR

Aktualizované: 27/05/2021Úrad verejného zdravotníctva zverejnil vyhlášku k cestovaniu od 31.mája(celé znenie tu: https://bit.ly/3yMpJ4O ). Za zmienku teda stojí:

🟢Pri návrate zo zelených krajín (sem spadajú všetky krajiny EU) bude možné vyhnúť sa karanténe nie len negatívnym PCR testom, ale aj Ag testom v prípade ak nie ste zaočkovaní a to už v prvý deň po návrate zo zahraničia. Aj pre nezaočkovaných by teda mal byť návrat na Slovensko zo zelených krajín pomerne jednoduchý.


Výnimky na test/karanténu pri zelených krajinách

👉zaočkované osoby - najmenej 14 dní od druhej dávky Pfizeru, Moderny alebo 4 týždne od prvej dávky vektorovej vakcíny(Astra Zeneca).

👉osoby, ktoré prekonali za posledných 180 dní Covid alebo osoby, ktoré prekonali za posledných 180 dní Covid a uplynuli 2 týždne od jednej dávky akejkoľvek vakcíny(Pfizer, Moderna, Astra)

👉osoby, ktoré pracujú v EÚ a majú pobyt na Slovensku alebo bývajú v zahraničí, ale robia na Slovensku. Pendleri majú osobitný režim pre cestovanie do susedných krajín - treba pozrieť vo vyhláške.


Stále platí, že pri návrate zo všetkých krajín je potrebné sa zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica


Pri návratu do ČR budete potrebovať:

Zdroj: MZVCZ

Aktualizované: 27/05/2021pravidla pro vstup na území od 24.05.2021Vzhledem k vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začínají od pondělí 24. května 2021 platit nová pravidla pro cestování do ČR. Tedy i pro návraty Čechů do vlasti.


S ohledem na vývoj pandemie ve světě a obavy ze šíření nových mutací koronaviru jsou pravidla pro návrat do České republiky upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Cestovatelé musí podstoupit testování na COVID-19 již před zahájením návratu do ČR z většiny zemí světa. Podobná pravidla přijímají postupně všechny země EU se společným cílem, kterým je předejít další a mnohem agresívnější vlně pandemie.

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 5 kategorií zemí dle míry rizika nákazy onemocněním COVID-19: země s nízkým rizikem (zelené), země se středním rizikem (oranžové), země s vysokým rizikem (červené), země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené) a země s extrémní rizikem nákazy (černá barva). Přehled zemí dle míry rizika je stanovován Sdělením Ministerstva zdravotnictví ČR. Přehled zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19 je stanoven Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.


Španělsko patří mezi země s vysokým rizikem (červené)

Baleárské a Kanárské ostrovy (Španělsko) patří mezi země se středním rizikem (oranžové)


Od 15. května 2021 platí pro občany ČR, jejich rodinné příslušníky, občany EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizince s povolením k trvalému pobytu následující pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin ze zemí:


S nízkým rizikem nákazy COVID-19 (zelená barva)

Cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení.


Se středním rizikem nákazy COVID-19 (oranžová barva)

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost postoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději pátý den po příjezdu do ČR.

Po příjezdu do ČR po dobu 14 dnů platí pro všechny povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).


VÝJIMKA PRO OČKOVANÉ OSOBY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM NÁKAZY :

Osoby, kterým byl Českou republikou, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky, ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“), před svým návratem do ČR ze zemí se středním rizikem nákazy pouze vyplňují příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole.

DALŠÍ VÝJIMKY Z VÝŠE UVEDENÝCH OPATŘENÍ PRO:

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) pro osoby mladší 5 let, a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení,

c) profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienickoprotiepidemické podmínky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu,


S vysokým rizikem nákazy COVID-19 (červená barva)

Cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.

V případě cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem) cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Potvrzení o výsledku testu bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty.

Po příjezdu do ČR se každý cestující (individuální i hromadnou přepravou) samoizoluje, nejpozději 5. den po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady podrobit se RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2. Do doby předložení negativních výsledků testu se na cestující vztahuje povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu). Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).

VÝJIMKA PRO OČKOVANÉ OSOBY PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY :

Osoby, kterým byl Českou republikou, Maďarskem, Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou nebo Slovinskou republikou vystaven národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a u kterého uplynulo i) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 3 měsíce od aplikace první dávky očkovací látky, ii) v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku a v případě aplikace druhé dávky očkovací látky ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, iii) v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku nejméně 22 dní ale ne více než 9 měsíců od aplikace dávky očkovací látky, (dále jen „očkované osoby“), před svým návratem do ČR ze zemí s vysokým rizikem nákazy pouze vyplňují příjezdový formulář. Osoby jsou povinny certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 předložit při hraniční nebo pobytové kontrole.


DALŠÍ VÝJIMKY Z VÝŠE UVEDENÝCH OPATŘENÍ PRO:

a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem,

b) pro osoby mladší 5 let, a nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení v anglickém jazyce, a to lékařem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie; potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení,

c) profesionální sportovce a členy státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné hygienickoprotiepidemické podmínky; pro tyto osoby neplatí pouze bod I.4 písm. d) a jsou povinny se po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy před zahájením uvedených činností na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a disponovat negativním výsledkem provedeného testu,ZDROJE:

MZVSK - Ministrerstvo zahraničných vecí Slovenska

UVZSR - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky MZVCZ - Ministrerstvo zahraničných vecí České Republiky

MOHLO BY ŤA TIEŽ ZAUJÍMAŤ:

Španielsko bude vyžadovať PCR test na hranici

Nové dopravné opatrenia v Španielsku

Kde v Barcelone môžete podstúpiť test na COVID-19

Končí zákaz vychádzania ale opatrenia pretrvávajú


Pre viac informácií sledujte nás na Instagrame @milujembarcelonualebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou

509 views0 comments
bottom of page