top of page
  • Writer's pictureAdmin

Rúška v Katalánsku: Musím mať rúško na pláži?

Ľudia starší ako šesť rokov, ktorí opustia domov v Katalánsku bez rúška, riskujú pokutu vo výške 100 EUR

Zvýšenie počtu ohnísk nakazenia , ktoré prevyšujú počet 100 v celom Španielsku, viedlo vlády rôznych autonómnych spoločenstiev k prijatiu naliehavých opatrení s cieľom zabrániť opätovnému šíreniu vírusu je to ako vrátiť sa 2 kroky vzad do fázy 2.. Povinné používanie rúška bolo teda nariadené v uzavretých priestoroch a vonku, aj keď je možné zachovať fyzickú bezpečnú vzdialenosť medzi ľuďmi.
Na všeobecnej úrovni by sa rúško ​​malo nosiť na verejných, vo vonkajších priestoroch a vo všetkých uzavretých priestoroch určených na verejné používanie, ktoré sú otvorené pre verejnosť, bez ohľadu na udržiavanie fyzickej medziľudskej vzdialenosti 1,5m.


Všetkým, ktorí nespĺňajú stanovenú normu, môže byť uložená pokuta vo výške 100 EUR, s výnimkou tých, ktorí sú ľudia s dýchacími ťažkosťami alebo osoby, ktoré sú kontraindikované zo zdravotných dôvodov alebo z dôvodu zdravotného postihnutia, . Vynútiteľné nebude ani v prípade vonkajšej fyzickej aktivity „alebo ak je použitie činností nezlučiteľné so samotnou povahou činností“.


Bezpečná vzdialenosť vo vnútri aj vonku je stále 1,5 metra. Vzdialenosti môžu skrátiť iba ľudia, ktorí žijú na rovnakej adrese alebo profesionáli, ktorí musia slúžiť iným ľuďom.


Pri vstupe do vody alebo kúpaní a v sprche sa na pláži nebudú vyžadovať masky. Ale mali by ste si ich vziať pri opaľovaní na piesku?

Generalitat odkazuje na „plánované výnimky“ a „zdravý rozum“: nie na uteráku pri opaľovaní a áno na prechádzku pozdĺž pobrežia alebo do plážového baru.


TAKTIEŽ BY ŤA MOHLO ZAUJÍMAŤ:

Čo môžeme a nemôžeme robiť vo fáze 2


Pre viac informácií sledujte nás na Instagrame @milujembarcelonu alebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou


153 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page