top of page
  • Writer's pictureAdmin

Takto španielske zákony chránia squatterov

Určite ste v poslednom čase , či od kamarátov alebo z TV media počuli o takzvaných squatteroch, v španielsku ich nazývame okupas, čiže samozvaní nájomníci .Sporný na squattingu je najmä jeho postoj k súkromnému vlastníctvu, ktorý je - diplomaticky povedané - vlažný. Prednosť má právo ľudí na bývanie, čo znamená, že nevyužitý priestor patrí v prvom rade verejnosti. Až po nej, je tu majiteľ, ktorý nehnuteľnosť vlastní na papieri, hovoria squatteri.

A inak to nieje ani v Španielsku. V Španielsku sa o proti roku 2008 zvýšilo o 92% .


Spravodlivosť funguje a zákon sa uplatňuje, ak sa držíme údajov, ale ak ideme od prípadu k prípadu, zvyčajne trvá dlho, odkedy je dom obsadený squattermi, až kým nie sú okupas vysťahovaní, čo predstavuje skutočné utrpenie oprávneným majiteľom. majetku.


Aj keď Trestný zákon obsahuje dva články o uzurpácii (články 245 a 246), v ktorých sa ukladajú tresty od troch do šiestich mesiacov v prípade obsadenia bez násilia - považovanie toho , ako ľahkého zločinu - a tresty jeden až dva roky, keď dôjde k uzurpovaniu násilím alebo zastrašovaním “ ľudí, ktorí vlastnia majetok; ústava vo svojom článku 18 chráni nedotknuteľnosť domu ako základné právo, takže„ žiadny vstup alebo registrácia sa nemôže vykonať v bez súhlasu vlastníka alebo súdneho rozhodnutia. “


Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby ste sa pokúsili konať čo najskôr, keď bol váš domov obsadený, pretože ak squatteri nevymenili zámok a neprešlo viac ako 48 hodín, mohla by polícia vstúpiť a vysťahovať okupas, pretože bezpečnostné sily môžu konať iba v prípade „zjavného zločinu“.


Súkromné ​​vlastníctvo nie je základným právom


K tejto situácii dochádza preto, že právo na súkromný majetok je obsiahnuté v článku 33 ústavy, to znamená, že v druhej časti druhej kapitoly „Práva a slobody“ je nedotknuteľnosť domu základným právom, z tohto dôvodu má toto právo prednosť pred ním.


Po uplynutí 48 hodín a ak polícia nemôže vstúpiť do domu bez vykonania prehliadky, je potrebný súdny príkaz na vysťahovanie, takže je potrebné podať žalobu na občianske vysťahovanie, ktorá môže v závislosti od prípadu trvať od 1 do 3 rokov - ak dôjde k obsadeniu v mieste obvyklého pobytu / čiže nie ako druhá rezidencia/, proces môže byť rýchlejší.


Stručne povedané, zákony v Španielsku očividne nadmerne chránia squatterov pred legitímnymi vlastníkmi domov.


Squatterské hnutie vie, ako obsadiť domy a obsadiť ich bez toho, aby ich vyhodili. Majú na to príručku, ktorá sa zdieľa prostredníctvom sociálnych sietí. Je to dokonalá technika s využitím dier v zákone.


Aby ste to lepšie pochopili pozrieme si to na jednom skutočnom príbehu.


Príbeh začína takto: stavebná spoločnosť, ktorá dokončovala niektoré domy v Llagoste (Katalánsko), sa na poslednú chvíľu dostala do bankrotu. Potom banka, ktorá financovala spoločnosť, dala peniaze na dokončenie práce a oznámila predaj domov online.


Skupina rodín Llagosty odpovedala na výzvu banky. Noviny „Byty mali byť odovzdané svojim novým majiteľom, pracujúcim rodinám z mesta, ktoré podpísali rezervačné dokumenty pred pár mesiacmi, a väčšina mala hypotéku, ktorá im bola poskytnutá, aby sa mohli okamžite presťahovať sa do svojich nových domov".


Ale vo februári prišlo to nečakané.. Než tieto rodiny mohli legálne sa nasťahovať do domov, skupina squatterov rozbila zámky a vstúpila do domov. „Videli sme byty na webovej stránke banky a dostali sme sa do nich,“ uviedli hovorcovia tejto skupiny, ľudia vo veku 18 až 20 rokov.


Hneď ako vstúpili do domov (obsadili spolu 11 domov), zavolali políciu a udali sami seba. Aký to malo zmysel? Veľmi jednoduchý: využite dier v zákone. Keď prišli Mossos d'Esquadra / katalánsky policajti, squatteri povedali, že tam boli už niekoľko dní, samozrejme klamali.


Táto lož bola kľúčom k zabráneniu vysťahovania. Podľa zákona môže polícia vysťahovať nelegálne obývaný dom bez súdneho príkazu, ak sa tak stane v priebehu prvých 48 hodín od obsadenia.


Od týchto 48 hodín (dva dni) je potrebný súdny príkaz a potom všetko vstúpi do zložitého procesu, ktorý môže trvať roky. Preto sa squatteri snažia polícii dokázať, že tam boli dlhšie ako dva dni. Keďže neexistovali žiadni svedkovia, slúžili iba ich svedectvá.


Tieto manévre preukázali, že squatteri svoje útoky neimprovizovali. Presne vedeli, čo majú robiť, pretože poznali príručku Okupacie domov , squatterskú bibliu , ako vyraziť dvere, rozbiť zámky a obsadiť domy, bez toho, aby boli "vykopnutí."


Ada Colau starostka Barcelony (bola kedysi squatterom, pretože žila v opustených kasárňach s Civilnej Stráže - Guardia Civil a dnes zarába najmenej 2200€ ), Od roku 2015 do prvého štvrťroku 2016 sa okupovanie domov zmenilo z 642 na 1 065.Starostka teraz vytvorila protokol na ochranu squatterov pred majiteľmi, ktorí ich majú v úmysle vysťahovať „mimosúdnym“ spôsobom. Polícia sa musí riadiť pokynmi starostky, ktoré takmer odvracajú zákon.


Technika útoku


Manuál Okupacie vysvetľuje, ako obsadiť dom. Je zrejmé, že nejde o improvizovanú akciu. Toto sú jeho kroky:


1. Zhromažďovanie všetkých informácií o majetku v registroch nehnuteľností, na miestach, ako sú Axesor alebo Informa, na Generálnom riaditeľstve katastra, na riaditeľstve mestského plánovania, na internete a nakoniec rozhovor so susedmi.


2. Pozorovať. Po výbere nehnuteľnosti sa vypracuje plán. Tento plán zahŕňa: lokalizáciu CCTV (televíznych kamier s uzatvoreným obvodom), aby sa nezaznamenávali, berúc na vedomie vstup a výstup ľudí, kontrolu smeru premávky a lokalizáciu squatterov na kľúčových miestach.


3.Vstup. Útok (Manuál hovorí o „vstupe“) je možné vykonať dverami alebo oknami. V prípade dverí sa používajú páky, barany alebo vŕtačky. Na oknách, fréza alebo jednoducho núdzové kladivo.


4. Izolácia. Akonáhle sú vo vnútri, uzamknúť zámok, aby zabránili vlastníkovi vstúpiť pomocou kľúča, pomocou lepidla, svoriek alebo zvárania za studena.


5. Zabarikadovať sa. Aby sa zabránilo vstupu polície prvých 48 hodín, squatteri podoprú dvere so všetkým, čo môžu. Môžu tiež používať reťaze a visiace zámky.


6.Výmena zámky. V prvých hodinách zmeniť zámok na iný. Je to spôsob, ako ukázať, že tam boli dlhšie ako 48 hodín a že je to ich majetok. V niektorých prípadoch tiež vymenia dvere, ak boli pri útoku poškodené.


7. Polícia. Ak sa polícia dokáže dostaviť so súdnym rozhodnutím, squatteri môžu byť obvinení z krádeže. Aby sa tomu predišlo, nosia sa vlajky Aby sa tomu zabránilo, používajú sa vlajky alebo motívy, ktoré naznačujú, že sú squatteri, nie zlodejmi. Prostredníctvom sietí tiež privolajú ďalších členov skupiny gangu, aby ich polícia nemohla násilne vysťahovať.


8.Skladovanie. Ak bol dom okupovaný, skatteri urobia zoznam dôležitých a vzácnych vecí a uchovávajú ich. To zabráni obvineniu za krádež.


9.Poškodenie. Ak dôjde k poškodeniu - napríklad k rozbitiu zámku - sa squatteri pokúsia dosiahnuť, aby jeho hodnota bola vždy nižšia ako 400 eur, pretože by sa to vždy považovalo za chybu, nie za zločin. Trestný čin môže byť potrestaný uväznením.


10.Uzurpácia . Squatterov možno obviňovať za obsadenie domu, pokiaľ sa preukáže, že vyvalili vstup. Na tento účel však sudca vyžaduje, aby podozrivých označili menami a priezviskami. Z tohto dôvodu príručka odporúča vykonať tieto útočné operácie bez toho, aby ich ktokoľvek videl, ani aby ich kamera neidentifikovala. Vždy zakrytú tvár.

.

11. Odhalenie. Keď majiteľ začne súdne konanie, squatteri vedia, že musia oddialiť čas. Čo najviac oddialiť svoju identifikáciu. Nie sú povinní sa identifikovať vo svojom majetku, ale sú povinní tak urobiť, keď dostanú od súdu príkaz na identifikáciu. Potom oddialiť svoje svedectvá a neprijať telegramy od súd. A nakoniec, musia byť obviňovaný hromadne, takže sudca musí robiť vyhlásenia mnohých vyšetrovaných. Prípad prejde vyšetrovacím súdom. Ak si dobre pripravia svoju obranu, môžu prípad odložiť až o dva roky a bývať v dome, ktorý nie je ich.
Rady právnikov


Majiteľ alebo nájomca musí požiadať o vysťahovanie čo najskôr. Možno budete mať šťastie, že sa o tom dozviete včas, alebo budete mať okamžitú informáciu, že sused ohlási obsadenie vášho domu. V takom prípade sa polícia dostaví a vysťahuje bez súdneho príkazu, ak sa preukáže, že tam boli menej ako 48 hodín. Samozrejme, ak sa polícii podarí vstúpiť do domu.


Ak bol dom prázdny a nemal vlastník vystavenú značku o predaji, prenájme alebo rehabilitácií po 48-hodinovej okupácií majiteľ už nemôže požiadať o vysťahovanie, ale skôr o to, čo sa nazýva ‘desahucio en precario’.„vysťahovanie v neistom stave“.


Právnici odporúčajú, aby išlo o ‘demanda civil de desahucio’ občiansky súdny spor o vysťahovaní“. V takom prípade sudca stanoví deň a čas konania. Squatteri sa potom predstavia s právnikom a ďalej oddialujú vysťahovanie. Nemôžu sa tomu však vyhnúť a ak sa budú priečiť, príde polícia a násilne ich vysťahuje.


To isté sa stane, ak ide o dom, ktorý vlastník obvykle obýval. Ak uplynulo 48 hodín bez zažalovania, nemáte na výber, iba podať žalobu na občianske vysťahovanie.


Musíte byť opatrný. V prípade, že išlo o prázdny dom, ak majiteľ podá ‘demanda penaltrestný súdny proces, veci sa skomplikujú. Podľa advokátskej kancelárie, by majitelia zistili, že „uplynie rok alebo viac, a napokon súd uloží konanie, pretože sa jedná o neobývané obydlie takže sa nevyužívajú, sqatteri sú tam pre potrebu a preto sa nedopustili žiadneho zločinu “.Pre viac informácií sledujte nas na Instagrame @milujembarcelonu alebo na SPOTIFY alebo na Facebook stránke Moja Barcelona - Sprievodca Barcelonou1,149 views0 comments
bottom of page